خیابان سراج ,تقاطع دلاوران,پلاک 133
 | آکواریومشیمی آب

شیمی آب

اغلب اوقات آب شیر حاوی مواد مغذی حل شده، نمک و بافر (با غلظتی وابسته به شرایط محلی یا منطقه ای) میباشد. در اغلب مناطق آب سخت (دارای سختی بالا) است و گاهی اوقات برای گیاهان اکواریومی نامناسب میباشد. سخ...

مشاهده