خیابان سراج ,تقاطع دلاوران,پلاک 133
| آکواریوم تصفیه طبیعی با گیاهان

تصفیه طبیعی با گیاهان

بسیار پیش از آنکه فیلترهای مصنوعی ساخت بشر راه خود را به بازار فروش پیدا کنند، طبیعت راه ویژه خود را برای مراقبت و تمیز نگه داشتن محیط دنبال میکرد. راه ویژه طبیعت، گیاهان هستند. گیاهان به عنوان فیلترهای طبیعی عمل می کنند و تکمیل کننده عملکرد دستگاه تصفیه آکواریوم خانگی شما هستند. گیاهان به تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی آب آکواریوم کمک میکنند. گیاهان شگفت انگیز آبزی به آسانی آمونیاک، نیترات و کربن دی اکسید را از آب جدا میکنند. در سیستم آبی آکواریم تا زمانی که گیاهان نور کافی جهت انجام فرایند فوتوسنتز را در طول روز دریافت کنند، مولوکول های معدنی و کربن دی اکسید را از آب آکواریم میگیرند و در عوض آب و مولکول های الی را که برای ماهی های آکواریم ضروری هستند به آب اضافه میکنند.