خیابان سراج ,تقاطع دلاوران,پلاک 133
| آکواریوم معنی چند واژه مرسوم در آکواریوم های گیاهی !

معنی چند واژه مرسوم در آکواریوم های گیاهی !

با چند واژه که اصولا در زمان مطالعه مقالات اکواریومی روبرو میشوید اشنا شوید Aquascape این واژه معادل واژه lanscape در خشکی میباشد و برای تمایز بین چشم انداز های خشکی و چشم انداز های ابی واژه aquascape برای اکواریوم و مناظر ابی استفاده میشود  Aquascaper این لغت بیانگر فردی است که در زمینه طراحی اکواربوم و مناظر ابی فعالیت دارد  Hardscapr به مجموعه طرح ایجاد با مواد و مسالح مورد استفاده در اکواریوم قبل از کاشت گیاه هارد اسکیپ گفته میشود