خیابان سراج ,تقاطع دلاوران,پلاک 133
| آکواریوم جلبک پرز مانند سیاه

جلبک پرز مانند سیاه

توضیح: این جلبک اغلب در کنار برگ های گیاهانی که رشد کم دارند، ریشه ها و لوازم مکانیکی و همچنین در قسمت هایی که جریان آب سریع است دیده میشود. این جلبک به صورت توده ای و یا نواری با حالتی پرز مانند که حدود 0/5 سانتیمتر طول دارد رشد میکند.علت رشد: رشد جلبک پرز مشکی در تانک هایی با نور زیاد بیانگر کمبود و یا نوسان میزان کربن دی اکسید و یا کافی نبودن گردش آب در اطراف گیاهان است. همچنین در تانکهایی با نور کم علت ایجاد جلبک پرز مشکی تغییر میزان کربن دی اکسید محلول در آب است.  روش از بین بردن: در اکواریوم هایی با نور زیاد با افزایش میزان کربن دی اکسید و اصلاح گردش آب اطراف گیاه ها میتوانید این نوع جلبک را از بین ببرید. تا حدی که امکان دارد جلبک ها را جدا و از روی سطوح پاک کنید. میزان کربن دی اکسید را تا 30 ppm افزایش دهید همزمان به ماهیها و تنفس آنها نیز باید دقت داشته باشیده همچنین از اینکه جریان کاملی در تمام اکواریوم خود مخصوصا در سطح آب دارید اطمینان حاصل کنید.اگر شما اکواریومی با نورکم و بدون سیستم کربن دی اکسید دارید کم کردن میزان تعویض آب میتواند این جلبک را از بین ببرید زیرا آب شیر دارای میزان زیادی کربن دی اکسید محلول در آب میباشد که باعث نوسان میزان کربن دی اکسید محلول میشود. جلبک ها بسیار سریعتر به این تغییر جواب داده و کربن دی اکسید اضافی را جذب میکنند.جلبک خوار سیامی(Siamese algae eater)  نیز به عنوان یک روش کارامد در از بین بردن این جلبک شناخته میشود وبه طور گسترده برای کنترل آن استفاده میشود. استفاده از محلول کربن اکسیس (Carbon Axcis Brightwell) و یا فلوریش اکسل(Flourish excel)  نیز به رفع این جلبک کمک میکنند.