خیابان سراج ,تقاطع دلاوران,پلاک 133
| آکواریوم بخاری زیر بستر

بخاری زیر بستر


هنگامی که درباره حرارت بستر بحث میشود تصور میشود که گیاهان با گرما رشد بهتری دارند اما این گرما نیست که سبب رشد بهتر گیاهان میشود؛ درواقع حرارت زیر بستر باعث پخش موثرتر مواد غذایی و در نتیجه تغذیه بهتر ریشه میشود. در زیستگاه های طبیعی بجز در آب های بسیار کم عمق گیاهان دارای بستر گرم نیستند زیرا همیشه آب سرد به دلیل چگالی بیشتر در پایین قرار میگیرد به همین دلیل اکثر گیاهان آبزی در عمق های کم رشد میکنند. گردش آب در زیر بستر به طوری که آب گرم بالا رود و آب سرد جایگزین شود بسیار مهم است زیرا مواد غذایی که ممکن است باعث جلبک شود توسط ریشه گیاهان جذب میشود و باعث افزایش رشد گیاهان میشود.