خیابان سراج ,تقاطع دلاوران,پلاک 133
| آکواریوم روشهای جلوگیری از رشد جلبک در اکواریوم های گیاهی تازه راه اندازی شده  (Plant)

روشهای جلوگیری از رشد جلبک در اکواریوم های گیاهی تازه راه اندازی شده (Plant)

با انجام اقدامات زیر میتوانید از رشد جلبک در اکواریوم های تازه راه اندازی شده گیاهی جلوگیری کنید:از اضافه کردن موجودات زنده و غذا به تانک در دو هفته اول خود داری کنید.از اضافه کردن کودهای مایع در دو هفته اول خودداری کنید و سعی کنید از کودهای مایع مولتی مانند برایتول  (Brightwell)و سیکم (Seachem) از هفته سوم استفاده کنید.در شش هفته اول زمان نوردهی از شش ساعت تجاوز نکند. این بهترین راه برای جلوگیری از جلبک است.تعویض آب به خصوص در هفته اول بسیار با اهمیت است. سعی کنید حدود 50% آب را یک روز در میان تعویض کنید خصوصا در زمان استفاده از بسترهای کامل مانند AZOO و .AMAZONIAدر کاشت گیاه کوتاهی نکنید و حجم مناسبی از گیاه را استفاده کنید. در آینده میتوانید آنها را با گیاهان دیگر تعویض کنید. به منظور جذب مواد غذایی اضافی، سعی کنید از گیاهانی که رشد سریع دارند استفاده کنید.استفاده از کپسول کربن دی اکسید و محلول های کربن مانند کربن اکسیس برایتول                     (Carbon Axcis Brightwellبه کنترل جلبک ها کمک میکند.به منظور حفظ کلنی باکتریها فیلتر تصفیه را در شش هفته اول تعویض و یا تمیز نکنید.از وجود جریان کامل آب در تمام تانک اطمینان حاصل کنید.جلبکها را با سیفون، مسواک و یا شیشه پاک کن تمیز کنید.صبور باشید.در صورت بروز هر گونه مشکل میتوانید با مهدی ذوالقدر، آکواریوم چشم انداز آبی تماس حاصل کنید.